2021 Gaýtadan işlenen ýöriteleşdirilen mahabat söwdasy Tote pagta kanwas sumkasy

Gysga düşündiriş:

Mahabat pagta kanwas halta Laminirlenen söwda haltasy FAMA Audit Zawody


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Görnüşi:Softumşak

Esasy material:Dokalan däl

Stil:Moda, açyk sumka

Tutga / gaýyş görnüşi:Işlediň

Ulanylyşy:mekdep, söwda, mahabat, sowgat üçin ajaýyp

Spesifikasiýa

Önümiň ady: Mahabat sumkasy FAMA barlag zawody
Nokat: Hiç
Ölçegi: SML, adaty ululygy goldaň
MOQ: 500 sany
Material: Dokalan däl
Mysal üçin wagt: 7-15 günüň içinde
Eltip bermek: Depozitden 26-42 gün soň hemme zat tassyklandy
 Aýratynlyk: Daşky gurşaw mata
Qualityokary hilli ussatlyk
Bukja: Deşikli guty, guty, omörite gaplama
Mysal: Mugt aksiýa nusgasy / Nusga galyndy tölegi sargytdan soň yzyna gaýtarylýar
Töleg: 30% goýum, 70% TT / B / L göçürmesine ýa-da L / C garşy

Biz bilen habarlaşyň
Uly


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Matanyň reňki nähili?
  J: Tehniki taýdan islän reňkiňizi edip bileris.Gyzyl, sary, gök, gülgüne önümlerimiz üçin umumy reňk.
  A2: Mundan başga-da, mukdar MOQ-a ýeten halatynda Pantone reňklerini saýlap bolýar.
  2-nji sorag: Logotipimizi çap edip bilerismi?
  J: Hawa, mesele ýok.Öz logotipiňizi çap etmek üçin ýüpek ekran çap, ýylylyk geçiriji çap ýa-da rolik enjamyny ulanyp bileris.
  3-nji sorag: Nusgalar nähili?
  J: Taýýar önüm bolsa mugt nusga hödürleýäris, ýöne poçta tölemeli.Iň amatly ekspressi saýlarys (DHL, TNT, UPS, China Express we ş.m.).
  A2: Nusgalar ýasalan bolsa, nusga zarýady USD50.00-USD200.00 / dizaýn
  Nusga wagty: 3-15 günüň içinde.
  4-nji sorag: Bahasy nähili?
  Dürli dizaýna we çap edilişine görä, bahalar adatça USD0.18-den USD19.00 / PC-e çenli
  5-nji sorag: gowşuryş wagty nähili?
  J: Adatça 25-35 günüň içinde eltip bermegi tertipläp bileris, bu hem sargyt mukdaryna baglydyr.
  6-njy sorag: Häzirki wagtda edýän önümleriňiz üçin şahadatnamaňyz barmy?
  J: Önümlerimiziň synagy üçin hünär synag gurallarymyz bar (SGS, BV, REACH, Kaliforniýa 65, 6P mugt synag we ş.m.) Mundan başga-da, islegleriňize görä mata önümlerini gutaranymyzda, nusgalary size iberip bileris ibermezden ozal synag.
  A2: BSCI we SMETA 4P Her ýyl audit barlagyny edýäris.
  7-nji sorag: Esasy bazaryňyz nirede?
  J: Öndüren önümlerimiz dünýäniň çar künjegine eksport edýär, häzirki edýän esasy bazarymyz Europeewropa we Amerika, Aziýada we Awstraliýada käbir ýagdaýlar.
  8-nji sorag: Töleg şertleri?
  J: 30% goýum bilen T / T, B / L nusgasyna garşy galyndy.
  A2. Paypal tarapyndan kabul edilen nusga tölegi.
  9-njy sorag: Sargytlaryň iň pes mukdary:
  J: 1000-2000pc mata baglydyr
  10-njy sorag: Gaplamak nähili?
  A. adaty teklip, sumka, eksport kartony.
  A.2. Alyjynyň islegi boýunça içki guty ýasap, kagyz, asma, ýuwujy bellik, esasy bellik, ululyk stikeri goýup bileris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň