Maýrain hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Shijiazhuang Mayrain Import & export Co., Ltd.” esasylardan biridir
ýagyş eşikleri bilen üpjün edijiler we Hytaýda mahabat.Kompaniýamyzyň eksport işine ilkinji gezek başlanyna 21 ýyldan gowrak wagt boldy.Maýrain ýagyş eşikleri önümleri, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli materiallardan ýasalýar.Qualityokary hilli ýagyş eşikleriniň we egin-eşikleriniň köpüsinde ýagyş kostýumlary, ýagyş palto, penjek, ulular we çagalar üçin perron bar.
Torbalar, gapaklar, bir gezek ulanylýan ponkos, stol matalary we duş perdeleri we ş.m. ýaly mahabat önümleriniň köp görnüşi bar.
“Mayrain” -iň ajaýyp önümçilik topary bar, sebäbi her dürli ýagyş palto edýäris, tapawut maşynlary tarapyndan ýasalar.Işçilerimiz takmynan 10 ýyl işlän tejribeli adamlar.

Üstünligimiz

hakda (2)

nmbuty

khkj

“Mayrain” -iň berk QC ulgamy bar, önümçilik wagtynda AQL2.5-4.0 gözleg standartyna eýerdik.Önümleriň hiline, şol sanda matanyň materialyna, esbaplaryna, ussatlygyna, iberilmezden ozal gaplanyşyna has köp üns berýäris.Hilimiz daşary ýurtly müşderilerimiziň hemmesi tarapyndan kabul edildi.
Halkara bazaryna has gowy uýgunlaşmak üçin her ýyl BSCI we SMETA 4P Audit barlagyny geçirýäris.
Maýrain her ýyl HK ýarmarkasyna we Kanton ýarmarkasyna gatnaşýar.
Bütin dünýäde has köp müşderi bilen ýapyk we uzak hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris, dünýäde ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyna bagly.2020-nji ýyldan başlap, her hepde göni ýaýlymda işleýäris, Mayrain Live-da duşuşarys diýip umyt edýäris, bu web sahypasyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.
Maýrain, müşderiler bilen aragatnaşygy dolandyrmak we sargytlaryň gidişini yzarlamak üçin işjeň we tejribeli satuw toparyna eýe.Her günki işiň jikme-jiklikleri iň gowy hyzmaty görkezýär.
Maýrain siziň ynamyňyza mynasyp!

Toparymyz

topar (2)

topar (1)

topar (4)

topar (5)

Güýçli tehniki topar
Bizde bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjam enjamlaryny döretmek.
Niýet döretmek
Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş dolandyryş ulgamyny ulanýar.
Ajaýyp hil
Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.
Üstünlikleri
Önümlerimizde ýokary hilli we karz bar, bize köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bileris.
Hyzmat
Öň satuw bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.