gyzgyn satuw ýagyş palto suw geçirmeýän motosikl kostýumy Çydamly ýagyş kostýumy adaty ulular gezelenç ýagyş palto

Gysga düşündiriş:

gyzgyn satuw ýagyş palto suw geçirmeýän motosikl kostýumy Çydamly ýagyş kostýumy adaty ulular gezelenç ýagyş palto

Flap: düwme we fermuar

Mata: suw geçirmeýän örtük we pol örtükli poliester

Reňk: adaty reňk

Funksiýa: suw geçirmeýän we ýel geçirmeýän

Dizaýn: müşderiniň talaplaryny kabul ediň

Logotip: OEM nyşany

Möwsüm: dört möwsüm

MOQ: her reňk üçin 500pc


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Düşündiriş

gyzgyn satuw ýagyş palto suw geçirmeýän motosikl kostýumy Çydamly ýagyş kostýumy adaty ulular gezelenç ýagyş palto

Flap: düwme we fermuar

Mata: suw geçirmeýän örtük we pol örtükli poliester

Reňk: adaty reňk

Funksiýa: suw geçirmeýän we ýel geçirmeýän

Dizaýn: müşderiniň talaplaryny kabul ediň

Logotip: OEM nyşany

Möwsüm: dört möwsüm

MOQ: her reňk üçin 500pc

2 3Bu kostýumyň ýeňil we amatly edýän poliesterden ýasalan ýaly köp artykmaçlygy bar.

Öň tarapy goşa flap dizaýny, fermuar we düwmäni ulanmak, suw geçirmeýän täsir has gowudyr.Kurtkanyň öň tarapynda iki sany uly jübü we gymmat bahaly zatlar we açarlar üçin suw geçirmeýän öň jübü bar.Güýçli ýagyş ýagsa, jübi telefonyňyzy ýa-da elektrik zatlaryňyzy goşa halta salmak maslahat berilýär.Kurtka, kelläňiziň ululygyna laýyk elastik tirsek bogunlary bilen zerur bolanda kelläniň boýnuny we arka tarapyny sazlamak üçin sazlanyp bilinýän sygyr bilen gelýär.Zerur bolanda açylyp bilinýän gapdaldaky çeýe gysgyçlar, gije ýa-da amatsyz howa şertlerinde görünmegini üpjün etmek üçin ýagyş paltosynyň arka tarapynda ýokary görünýän şöhlelendiriji zolaklar, kelläniň hereketini yzarlamak üçin goşmaça kapot uzalýan ýüp, şol bir materialdan ýasalan balak penjekde bedenimize iň ýokary çydamlylygy üpjün etmek üçin elastik guşak bar.

Bu ýagyş kostýumyny halaýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris!

 

Spesifikasiýa

Önümiň ady:

Gyzgyn satuw Rainagyş palto Suw geçirmeýän motosikl kostýumy Çydamly ýagyş kostýumy Customörite reňk Ulular gezelenç ýagyş palto

Nokat: Hiç
Ölçegi: SML-XL-XXL, adaty ululygy goldaň
MOQ: 500 sany
Material: Suw geçirmeýän örtükli poliester
Mysal üçin wagt: 3-10 günüň içinde
Eltip bermek: Goýumdan 45-60 gün soň hemme zat tassyklandy
Aýratynlyk: Daşky gurşaw mata
Qualityokary hilli ussatlyk
suw geçirmeýän, ýel geçirmeýän, dem alýan funksiýa
Logotip / çap: Logotipiňizi döş, öň, arka we ş.m. çap edip bileris.
panton reňki işleýär
adat üçin logo ululygy
doly reňk kabul ederliklidir
aýratyn bukja: Özüňi möhürleýän PE sumkasy, Deşikli Opp sumka, OEM gaplamak
Syýasat nusgasy: Mugt häzirki nusga
nusga zarýady bilen çap edilen nusga
model zarýady sargytdan soň yzyna gaýtarylýar
Tölegiň şerti: T / T, 30% goýum, 70% B / L nusgasyna ýa-da göz öňünde tutulýan L / C garşy
Sitirleýiş möhleti: 7-15 gün
Synag hasabaty: BSCI, Kaliforniýa 65, EN71

Biz bilen habarlaşyň
Uly


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Matanyň reňki nähili?
  J: Tehniki taýdan islän reňkiňizi edip bileris.Gyzyl, sary, gök, gülgüne önümlerimiz üçin umumy reňk.
  A2: Mundan başga-da, mukdar MOQ-a ýeten halatynda Pantone reňklerini saýlap bolýar.
  2-nji sorag: Logotipimizi çap edip bilerismi?
  J: Hawa, mesele ýok.Öz logotipiňizi çap etmek üçin ýüpek ekran çap, ýylylyk geçiriji çap ýa-da rolik enjamyny ulanyp bileris.
  3-nji sorag: Nusgalar nähili?
  J: Taýýar önüm bolsa mugt nusga hödürleýäris, ýöne poçta üçin tölemeli.Iň amatly ekspressi saýlarys (DHL, TNT, UPS, China Express we ş.m.).
  A2: Nusgalar ýasalan bolsa, nusga zarýady USD50.00-USD200.00 / dizaýn
  Nusga wagty: 3-15 günüň içinde.
  4-nji sorag: Bahasy nähili?
  Dürli dizaýna we çap edilişine görä, bahalar adatça USD0.18-den USD19.00 / PC-e çenli
  5-nji sorag: gowşuryş wagty nähili?
  J: Adatça 25-35 günüň içinde eltip bermegi tertipläp bileris, bu hem sargyt mukdaryna baglydyr.
  6-njy sorag: Häzirki wagtda edýän önümleriňiz üçin şahadatnamaňyz barmy?
  J: Önümlerimiziň synagy üçin hünär synag gurallarymyz bar (SGS, BV, REACH, Kaliforniýa 65, 6P mugt synag we ş.m.) Mundan başga-da, islegleriňize görä mata önümlerini gutaranymyzda, nusgalary size iberip bileris ibermezden ozal synag.
  A2: BSCI we SMETA 4P Her ýyl audit barlagyny edýäris.
  7-nji sorag: Esasy bazaryňyz nirede?
  J: Öndüren önümlerimiz dünýäniň çar künjegine eksport edýär, häzirki edýän esasy bazarymyz Europeewropa we Amerika, Aziýada we Awstraliýada käbir ýagdaýlar.
  8-nji sorag: Töleg şertleri?
  J: 30% goýum bilen T / T, B / L nusgasyna garşy galyndy.
  A2. Paypal tarapyndan kabul edilen nusga tölegi.
  9-njy sorag: Sargytlaryň iň pes mukdary:
  J: 1000-2000pc mata baglydyr
  10-njy sorag: Gaplamak nähili?
  A. adaty teklip, sumka, eksport kartony.
  A.2. Alyjynyň islegi boýunça içki guty ýasap, kagyz, asma, ýuwujy bellik, esasy bellik, ululyk stikeri goýup bileris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň